मला गवसलेले पु.ल..

Pu. La.

Pu. La.

पु.ल. नावाचे व्यसन् मला कधी लागले कळालेच् नाही.पु.ल. बद्दल् मी काही सांगणे म्हणजे..’सुर्याने काजव्याला उजेड् दाखवल्या सारखे होईल्..असो!!'(संदभॅ: वारयावरची वरात्..). माझ्या मनात् मराठी बद्दल् प्रेम् जाग्रुत् करण्यात् पु.ल. चा सिव्हाचा वाटा आहे.

महाजालावर् सापडलेले पु.ल. चे काही लेख् येथे देत् आहे.हे लेख् वाचुन् तुम्हाला सुध्धा हे व्यसन् लागो हिच् ईश्वर् चरणी प्रार्थना..:-)

1. मी एक नापास आजोबा
2. काय वाट्टेल ते होईल
3. आवाज आवाज
4. अधिक खाण्याविषयी थोडंसं
5. भाईकाकाज लेटर टू मीरा
6. पुलोपदेश
7. काही बेताल चित्रे
8. समजा, कुणी तुमच्या मुस्काटीत मारली तर..

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s