Archive for ऑगस्ट, 2009

ती…

Posted: ऑगस्ट 25, 2009 in Uncategorized

आज सकाळी मी काढलेले फोटो बघत होतो आणि अचानक फोटोमध्ये कोपऱ्यातील एका गोष्टीकडे लक्ष गेले. “ती” किती कैतुकाने माझ्याकडे बघत होती. तिला मला खूश बघून किती आनंद होत होता. ती आपला एकटेपणा जराही भासवत नव्हती. तिला कळून चुकले होते की आता माझा सहवास तिला क्वचितच लाभणार आहे. तरी ती खूश होती, हसत होती. माझ्या डोळ्या समोरून मागचे ७-८ वर्ष भारकानं सरकली.

पहिल्या भेटीतच मी तिचा फॅन झालो होतो. तेव्हाच ठरवले होते की हीच माझ्या “राह की हमसफर” होणार. पहिल्यांदा मी तिला जेव्हा घरी घेऊन आलो होतो तेव्हा सगळे कसे अगदी खूश झाले होते तिला पाहून. मी तर तिला सोबत घेतल्या शिवाय बाहेर पडायचोच नाही. तिने पण कधी कुरकूर केली नाही, रात्री-बेरात्री केव्हाही ती माझ्या सोबत बाहेर जायला हसत-खेळत तयार असायची. कधीही मला त्रास दिला नाही.

मागच्या वर्षी मी अमेरिकेला होतो त्यामुळे ती एकटी पडली होती. तिला कोणी वालीच नव्हता. तरी ती माझ्या वाटेकडे टक लावून बसली होती. मी आलो आणि तिची कळी खुलली. तिला मला पाहून इतका आनंद झाला की बस. तिला आभाळ ठेंगणे झाले होते.

पण… मला तिच्यातला बदल लक्षात आला. ती फार थकलेली दिसत होती. आता ती पहिल्यासारखी वेगाने फिरू शकत नव्हती. तिला बराच त्रास होत होता. ती फार थकली होती. आता मला सुद्धा आता तोडी अडचण व्हायला लागली होती.

पण तिचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. शेवटी एक दिवस मी नाइलाजाने करा घेऊन आलो. काल करा चे फोटो बघत असताना कोपऱ्यात उभी असलीली माझी “ती” बाइक अगदी एकाकी वाटत होती. माझ्याकडे ती केविलवाण्या नजरेने पाहत होती. माझा जीव एका क्षणासाठी का होईना पण कासावीस झाला. तिला जर खरंच बोलता आले असते तर?? तिने आपली अगतिकता अगदी ओरडून सांगितली असती का?.. पण न बोलता सुद्धा ती बरेच काही बोलून गेली 🙂

सोबत गाडीचा फोटो देतो आहे.. अणी कोपऱ्यात उभी आहे “ती”..
IMG_1406

Advertisements