Posts Tagged ‘US’

ऐकुन् जरा विचित्र वाटते आहे ना!! हा हा हा…हो हो सांगतो..सांगतो

तसा रोजच्या स्वयंपाकाचा ठेका माझ्याकडे असतो पण् आमच्या रुमचा एक् नियम् आहे..शनिवारी आणी रविवारी मी kitchen मध्ये शिरत् नाही..सब् अपने मजीॅ के मालिक है..ज्याला जे हवे ते बनवणे आणी खावे..

त्याचे झाले असे की, माझ्या सोबत् रहाणारे जे २ roommates आहेत् त्यांना “चिकन् बिर्यानी” बनवण्याचा जोश् चढला होता.youtube आणी vahrevah.com वर स्वतापेक्षा जास्त विश्वास् होता..बस् मग् काय्..सकाळी (वेळ् ११:३० ते १२:०० समजावी..) उठल्या उठल्या दोघे कामाला जुंपली..प्रथम youtube वर् “चिकन् बिर्यानी” बनवण्याची क्रुती (recipe ला मराठीत् क्रुतीच म्हणतात् ना??..असो..)ची शोधाशोध करण्यात् आली.शेवटी vahrevah.com वरची recipe पसंत पडली.मी मात्र त्या दोघांची मजा बघत् होतो.youtube वरील क्रुतीचे पारायण सुरु झाले.पारायण सुरु असतांना दोघांना एक् अघम्य प्रश्न पडला की, “half cooked rice” म्हणजे नक्की काय् भानगड् असते?..(हा हा हा!! मी मात्र पोट् दुखेस्तोवर् हसत् होतो..)

झाले तर् मग्..आता preparation ला सुरुवात् झाली.हळद्,तिखट्,धने-जीरे,गरम मसाला,मीठ्,राईस्..वैगरे वैगरे.प्रथम् ते साध्या तांदुळाची बिर्यानी बनवणार् होते..मग् मी सांगीतल्यावर् त्यानी बासमती तांदुळ घेतला.(मलापण् bossing करण्यात् जरा मजा येत् होती..असो!!)आता प्रश्न होता तो ‘fried onion’ चा.मी समोरच्या खोलित् बसुन् एक् उपदेश् केला..’तळुन् झाल्यावर् तेल् एका बाटलीत् काढुन् ठेवा..नंतर् कामी येईल्’..आणी मी परत् सिनेमा बघण्यात् गुंग झालो.थोद्या वेळाने अमित्(रुममेट्..)बाहेर् आला आणी म्हणाला..’तेल् तर् काहिच् उरले नाही?..’मला जरा doubt आला.मी kitchen मध्ये जाउन् बघितले तर्..हा हा हा!! मी पुन्हा पोट् दुखेस्तोवर् हसत् सुटलो..कारण् साहेबानी onion fry न् करता परतला होता…:-)

तरी दोघे काही हार् मानायला तयार् नव्हते.youtube वर् विश्वास् ठेउन् त्यानी लढाई पुढे सुरु ठेवली..नंतर् chicken marinate वैगरे करुन् झाले आणी शिजण्यासठी ठेवण्यात् आहे..हुश्श्!!हुश्श्!! करत् दोघे ‘विजयी मुद्रा’ घेउन् living room मध्ये येउन् सिनेमा बघण्यात् गुंग झाले. १०-१५ मिनीटात् छान् सुगंध् दरवळु लागला..mission फत्ते होणार् या विचारात् दोघे गॅस बन्द करण्यास् विसरले..आणी नको ते झाले..

थोद्या वेळाने जेव्हा आठवण् झाली..तेव्हा बघितले तर्..बिर्यानी ची खिचडी झाली होती..अर्धी बिर्यानी खाली लागली होती..हा हा हा!! आता या situation मध्ये हसावे की रडावे हेच् कळत् नव्हते..सगळे भुकेले झाले होते..कारण् या सगळ्या गंेाधळात् ३-३.३० कधी वाजले कळलेच् नाही..मग् काय् मुक् गिळुन् आम्ही चुपचाप् ‘चिकन् खिचडी’ चा फडशा पाडला…

Advertisements

आज बरोबर १ वषॅ झाले मला अमेरिकेला येऊन..!!
आजही मला तो क्षण आठवतो.. शोनाई( कोण?.. अहो माझी बायको!!.. खरंतर तिच नाव अनुराधा आहे पण प्रेमांनी मी तिला शोनाई म्हणतो.. असो!! )मला सांगायचा प्रयत्न करत होती की.. “नको जाऊस रे.. मला एकटीला सोडून.. “. तिचे पण बरोबर होते म्हणा.. तुम्हीच सांगा नवीन लग्न झालेल्या मुलीला जर असे एकटे राहावे लागले तर…

राहून राहून मला Sandeep khare ची एक कविता आठवतं होती..

गाडी सुटली.. रुमाल हलले.. क्षणात डोळे टचकन ओले..
गाडी सुटली.. हातामधला हात कापरा तरी सुटेना..
हे भलते अवघड असते….

ऐकायला ही कविता जेवढी चांगली वाटतं होती, अनुभवायला तेवढीच कठीण जात होती.

मी संगणक अभियंता, त्यामुळे हि परदेसी वारी अपेक्षीतच होती, पण ती उपभोगायला असल्या काही परीक्षेतून जावे लागेल याची काही कल्पना नव्हती.
ते म्हणतात ना की “तुम्ही नव्हे, तर परिस्थितीच तुम्हाला कठोर निॅणय घेण्यास भाग पाडते.. ” तसलेच काही आमच्या बाबतीत झाले. बायको ची नवीनच नोकरी लागली होती, त्यामुळे तिला सुट्टी मिळणे अवघड होते म्हणून मग मीच एकटे अमेरिकेला जावे असा निॅणय झाला. saving हा सुद्धा त्या निॅणया मागचा मोठा हेतू होता.
मग काय.. “चठ जावो बेटा सुली पे.. ”
मी जाण्याच्या दिवशी, आम्ही सगळे (मी, बायको, आई, बाबा.. अशी वरात घेऊन (पुन्हा एकदा!! ) पुण्याहून खारघरला म्हणजे माझ्या सासुरवाडीला सकाळी पोहचलो. माझी flight रात्री ११:४५ ला होती तेव्हा जेवण आणि आराम करून आम्ही संध्याकाळी ५:३० ला airport कडे निघालो. गाडीत, मी आणि बायको मागे बसलो, आई, बाबा.. वैगरे पुढे बसले होते. मी शोनाईचा हात घट्ट धरला होता. खारघर ते airport बरेच लांब असल्याने आम्हाला १-१:३० तास तरी मिळाला. दोघेपण बोलत नव्हतो पण आमच्या नजरा सार काही गुपित उघडत होत्या.

आम्ही airport ला पोहचलो, फार जड अंतकरणाने मी सगळ्यांचा निरोप घेतला.

प्रथम माझा project हा ६ महिन्यानचा होता, पण हो-नाही करत आज १ वषॅ झाले.

झाले.. आता शेवटी हा project जून ला संपतो आहे… 🙂 आणि मी मुक्त होणार…
आज राहून राहून एकच गाणे ओठावर येते आहे…

ने मजसी ने परत मातृभूमी ला… सागरा प्राण तळमळला… सागरा…